Ceník 2019-03-18T15:14:27+00:00

CENÍK PRÁCE

Ceny za jednotlivé práce

Zpracování nestandartní nabídky malého rozsahu
(Dle prostor klienta)
Rozměry dodá klient
Do 200m2
2 500,- CZK

Zpracování nestandartní nabídky
velkého rozsahu (Dle prostor klienta)
V ceně zaměření prostor naším technikem na místě
Nad 200m2
20 000,- CZK

Prohlídka výzkumného
centra NYMBURK
2 000,- CZK

Projektová dokumentace
10% z ceny projektu

Studie proveditelnosti
3-5% z ceny projektu

Cestovné
8,- / km CZK

ONLINE
OBJEDNÁVKA